สุมิมาเซง กับ โกเมนนาไซ ต่างกันอย่างไร

เอาแบบสั้นๆ ไม่ร่ายยาว
ごめんなさい (โกเมนนาไซ) คือ ขอโทษ ให้อภัยหนูด้วย
すみません (สุมิมาเซน) คือ ขอโทษ / ขอบคุณ

ごめんなさい (โกเมนนาไซ)
ใช้เมื่อไหร่ 
– เวลาทำผิด
ใครใช้ 
– เด็กๆ
– ผู้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิง
(ผู้ชายมีใช้บ้าง) บางครั้งใช้ ごめんね (โกเมนเนะ) จะกันเองกว่า
ใช้กับใคร
– คนในครอบครัว แฟน เพื่อนสนิท
(ใช้กับครูและหัวหน้า และคนทั่วไปก็มีบ้าง)

すみません (สุมิมาเซน)
ใช้เมื่อไหร่
– ทำงานผิดพลาดเล็กน้อย / ขาดงาน
(ถ้าผิดพลาดใหญ่ๆ ใช้ もうしわけありません)
(และบางครั้งจะใช้รูปอดีตすみませんでした)
– เวลาจะรบกวน สอบถาม ขอความช่วยเหลือเล็กน้อย
– แทนคำขอบคุณ (ขอโทษที่ทำให้คุณเสียเวลามาทำให้)
เช่น เก็บของตกให้ เปิดประตูให้
ใครใช้
ผู้ใหญ่ ทั้งหญิงชาย
ใช้กับใคร
คนที่ทำงาน และคนทั่วไป

%d bloggers like this: