9 ข้อที่คุณยังไม่รู้ ในการตั้งชื่อจีน แบบคนจีน

9 ข้อที่คุณยังไม่รู้ ในการตั้งชื่อของคนจีน วัฒนธรรมการตั้งชื่อแบบคนจีน

ก่อนอื่นถามก่อนว่า เคยได้ยินชื่อคนจีนมาบ้างหรือเปล่า 王一博 ?肖战?

รู้สึกอย่างไรกับชื่อของคนจีน หรือ คุณมีแซ่มีเชื้อสายจีนไหม หรือมีชื่อจีนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนภาษาจีน และติดต่อกับชาวจีนแล้วหรือยัง

9 ลักษณะพิเศษของชื่อคนจีน

1 นามสกุลอยู่ด้านหน้า

2 นามสกุลสั้นง่าย

  (1พยางค์ ใช้มากที่สุดคือ 王 李 张 刘 陈)

  (2พยางค์ ใช้มากที่สุดคือ 欧阳 司马 上官)

3 ชื่อสั้นง่าย 1 หรือ 2 พยางค์ เท่านั้น

โครงสร้างชื่อคนจีน 

นามสกุล1พยางค์ 

– ชื่อรวมนามสกุล สั้นสุด 2 ตัวอักษร ใช้โครงสร้าง AB (Aนามสกุล Bชื่อ) เช่น 肖战 / 鹿晗

– ชื่อรวมนามสกุล 3 ตัวอักษร ใช้โครงสร้าง ABB เช่น 范丞丞 

– ชื่อรวมนามสกุล 3 ตัวอักษร ใช้โครงสร้าง ABC เช่น 王一博 / 张艺兴

นามสกุล2พยางค์ 

– ชื่อรวมนามสกุล 3 ตัวอักษร ใช้โครงสร้าง AAB เช่น 

– ชื่อรวมนามสกุล 4 ตัวอักษร ใช้โครงสร้าง AABC เช่น 

สรุป ชื่อรวมนามสกุล ที่พบบ่อย คือ 3 พยางค์ 2 พยางค์ รองลงมา และ 4 พยางค์พบได้น้อยมาก (ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย)

4 เลือกใช้ชื่อที่มีความหมายเป็นมงคล โชคลาภ เจริญรุ่งเรือง ผู้ชายเน้นความกล้าหา ผู้หญิงเน้นความงาม 

5 ส่วนมากพ่อหรือปู่เป็นคนตั้งชื่อให้ลูกหลาน หรือหมอดูตั้งตามตำราโหราศาสตร์

6 ผู้หญิงแต่งงาน ไม่เปลี่ยนนามสกุล ลูกใช้นามสกุลพ่อ (ถ้าพ่อเสียชีวิตหรือหย่าร้าง ใช้นามสกุลแม่) ไม่นิยมใช้นามสกุลตามคนอื่น หรือไม่มีการตั้งใหม่

7 มีการใช้ 字辈谱 (ลำดับวงศ์ตระกูล) ในการตั้งชื่อ เช่น ในตระกูลจาง ตอนปู่ผมเกิด พ่อของปู่ตั้งชื่อปู่ผมว่า จางหยวนเจี๋ย น้องของปู่ชื่อ จางหยวนห้าว (หยวนบังคับเหมือนในรุ่น) รุ่นต้อไปต้องใช้คำว่า เจิ้ง พ่อผมชื่อจางเจิ้งเชิน พี่ชายของพ่อ ชื่อจางเจิ้งผิง (เจิ้งบังคับเหมือนในรุ่น)  รุ่นผมก็จะเป็น จางอี้ชิน พี่ชายชื่อ จางอี้เหว่ย (อี้บังคับเหมือนในรุ่น) ลูกผม ต้องใช้เต๋อ แต่คนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยตั้งตามที่กำหนดไว้ ลูกผมต้องใช้ จางเต๋อ… แต่ผมก็ไม่ได้ใช้เต๋อ ในชื่อลูกแล้วนะครับ

8 เวลาคนจีนบอกชื่อตัวเอง จะบอกเป็นคำเช่น 我叫张艺兴。艺是艺术的艺,兴是兴旺的兴。 เพราะเสียงนั้นมีอักษรหลายตัว คนจีนจะเลือกตัวความหมายดีๆมาตั้งชื่อ เมื่อจะบอกให้คู่สนทนารู้ว่าชื่อเราเขียนอย่างไร จึงต้องบอกที่มาของตัวนั้นด้วย

9 ชื่อเล่นของคนจีน 

ใช้คำสุดท้ายของชื่อจริง เรียกซ้ำ เช่น ชื่อจริง 刘文希  เรียก 希希 หรือใส่คำว่า 小 นำหน้า เรียก 小希 หรือ ใส่ 儿 เช่น 希儿

%d bloggers like this: