3 หนังสือเรียนคันจิ แนะนำสำหรับคนเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองที่บ้าน

หนังสือเรียนคันจิ 

1 เรียนรู้คันจิระดับต้น-กลางฉบับปรับปรุง

เรียนรู้คันจิ 438 ตัว โดยหนังสือจะแบ่งให้ศึกษาเป็น 73 บทละ 6 ตัว มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคันจิที่ห้ามทำส่วนนี้ไป 

วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้เรียนด้วยตัวเอง : แต่ละบทจะเริ่มจากแนะนำคำติ 6 ตัวการเขียนตามลำดับขีด คันจิตัวนั้นใช้ในคำศัพท์ไหนบ้างอ่านว่าอย่างไรได้บ้าง ให้เราหาสมุดโน๊ตมาฝึกเขียนตามทีละตัว อ่านทำความเข้าใจและจดจำ หรือจดคำศัพท์ที่ให้มาลงในสมุดโน๊ตด้วยก็ได้ จากนั้นทำแบบฝึกหัดซึ่งแต่ละบทจะให้มาประมาณ 3-4 หัวข้อ เมื่อจำได้แม่นแล้ว ก็เรียนต่อบทต่อไปได้เลย 

ราคา 255 บาท

สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3iTrtmM

2 คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1-2

เล่ม1 เรียนคันจิ 220 ตัว และคำศัพท์ 351 คำ ซึ่งเป็นคันจิในระดับ N5-N4

เล่ม 2 เรียนคันจิ 316 ตัว ซึ่งเป็นคันจิระดับ N3 69 ตัวและคำศัพท์คันจิ 491 คำ 

วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้เรียนด้วยตัวเอง : ใช้ควบคู่ไปกับการเรียนตำรา มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] แต่ละบทจะอ้างอิงขอบเขตของคันจิว่าครอบคลุมถึงตำรามินนะ โนะ นิฮงโกะบทที่เท่าไหร่ เปลี่ยนใช้ศึกษาตามตารางที่แนะนำมาได้เลย 

ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือ เหมาะผู้เรียนตำรา มินนะ โนะ นิฮงโกะเป็นหลักอยู่แล้ว เนื้อหาแต่ละบทเกี่ยวเนื่องกันจึงไม่ทำให้รู้สึกว่าคันจิหรือคำศัพท์เยอะเกินไป สามารถใช้ทบทวนไปด้วยกันได้ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถแยกและวิเคราะห์ส่วนต่างๆของคันจิแต่ละตัวได้ดีขึ้น 

เล่ม 1 ราคา 220 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3z9Hzhy

เล่ม 2 ราคา 280 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/37ReH1A

3 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวันเล่ม 1-2

เล่นที่ 1 และเล่มที่ 2 เรียนคันจิเล่มละ 250 ตัว ครอบคลุมระดับ N4  NC

วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้เรียนด้วยตัวเอง : แต่ละบทจะเป็นหัวข้อเนื้อหาคันจิที่เราจะไปเจอในสถานที่และโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และมีคันจิประจำบทประมาณบทละ 10 กว่าตัว 

หนังสือชุดนี้ มีจุดเด่นตรงที่มีการใช้แผ่นพลาสติกสีแดงช่วยจำ มี CD ที่เป็นไฟล์เสียงและไฟล์ PDF เอกสารคันจินมาให้ฝึกคัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกคันจิระดับ N4 เพิ่มเติม เพลิดเพลินไปกับหัวข้อบทเรียนที่หลากหลาย 

เล่ม 1 ราคา 325 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3xXumqI
เล่ม 2 ราคา 355 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3k6LfdI

* * * อักษรคันจิทั้งหมดมีจำนวนถึง 50,000 ตัว ใช้ในภาษาญี่ปุ่นมีประมาณ 4ม000 ตัว โจโยคันจิ 2,136 ตัว คันจิ N1 1,018 ตัว คันจิ N2-N3 738 ตัว คันจิ N4 181 ตัว  คันจิ N5 103 ตัว

%d bloggers like this: