สมุดคัดจีน

กดสั่งซื้อที่นี่ได้เลยครับ

ขนาด A5 ปกสีแข็ง 120 แกรมเคลือบผิวด้าน เหนียวขาดยาก
ใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม 64 หน้า
หน้าละ 99 ช่อง ขนาดช่อง 1.3 ซ.ม
ตามมาตรฐานการฝึกคัดอักษรจีนสำหรับผู้เริ่มต้น
เข้าเล่มมุงหลังคา เย็บแม็ก 2 ตัว

ปกหลังมี QR Coad สแกนเรียนคอร์สวิธีการเขียนตัวอักษรจีน
และคอร์สฟรีอีกมากมาย กับจางเหล่าซือ
*เฉพาะลายดอกเหมย
*ลายอื่นปกหลังเป็นภาพสี ไม่มี QR Coad

รายละเอียดคอร์ส Hanyu1 คลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส Hanyu2 คลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส Hanyu3 คลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส Hanyu4 คลิกที่นี่

รายละเอียดคอร์ส Hanyu5 คลิกที่นี่

%d bloggers like this: